Chatt: Ritteknik – Kollage

Vi tittar närmare på kollage som en uttrycksfull teknik att förmedla stil och tema med hjälp av bilder, färgfält, stödord, skisser och annat för att visuellt kommunicera hur en trädgårdsidé kan tänkas se ut eller upplevas i verkligheten. Kollagemetoden kan också användas för att illustrera rabatter eller hela trädgårdar, exempelvis i en illustrationsplan eller en elevationsritning. Häng med och inspireras!