Chatt: Växtkännedom – Trädgårdens tak

I chatten om trädgårdens tak går vi igenom vilka växter som lämpar sig extra väl som ”tak” i trädgårdsrummet, så som breda trädkronor och klätterväxter som skapar täckande grönt på pergolor och andra byggnationer. Taket kan också blomma, bilda frukt som hänger ner, ha oväntade bladfärger och samverka med olika material, dess uttryck och färgsättning. Välkommen att inspireras av växtlösningar för trädgårdens högsta dimension!