Chatt: Aktuellt/Deltagarna väljer – Nivåskillnader i trädgården

Hur hanterar vi en trädgård med stora nivåskillnader? Veckans chatt handlar om kreativa och funktionella lösningar där det finns slänter, berg i dagen och andra ojämnheter att ta hänsyn till. Fokus ligger på inmätning, planering, design och materialval. Vi tittar på inspirationsbilder, diskuterar och jämför lösningar för olika stilar och prisklasser.