Chatt: Entreprenör – Att arbeta kreativt – möjligheter och utmaningar

Att ha ett kreativt arbete kan vara fritt, effektivt och fantastiskt men det kan också upplevas komplicerat att starta i tid, svårt att visa upp sina handritade alster och kunna känna att de mer än duger, eller att strukturellt kunna styra upp sin vardag som egenföretagare. Vi träffas på chatten för att diskutera vilka möjligheter och utmaningar som går hand i hand med det kreativa gröna företagandet och vad vi kan göra för att skapa en så bra arbetsmiljö för oss själva som möjligt.