Trädgårdsutbildningar på distans #pluggaträdgård

Hem / Alla artiklar / Intervju med Daniel Lindeståhl – divisionschef skötsel på Svensk markservice

Intervju med Daniel Lindeståhl – divisionschef skötsel på Svensk markservice

”Blir det en felrekrytering i det här segmentet så är det jobbigt, fortsätter han. Därför välkomnar vi alla former av utbildning likt den som Trädgårdsakademin tillhandahåller. Vi är i ständigt behov av nya lagbasar och det saknas utbildat folk på marknaden.”

En härlig doft av lunchlåda mötte oss i trappan upp till Daniel Linderståhls kontor. Daniels rum på divisionskontoret i Malmö ligger alldeles intill personalmatsalen och några glada medarbetare avslutade just sin lunch. Daniel ursäktade den något röriga miljön men förklarade att man om ett par veckor ska flytta in i nya och rymligare lokaler, bara en liten bit ifrån nuvarande plats. – Det här kontoret ska bli en skola, behovet av sådana lokaler är stort, berättar han vidare.

Vi befinner oss mitt i området Rosengård, i Malmös utkant och moskén ligger alldeles intill. Att vi gör ett nedslag i verkligheten just här har sin grund i att Daniel ingår i ledningsgruppen för Trädgårdskademins utbildning till Arbetsledare Grönyteförvaltning. Daniel jobbar på Svensk Markservice, som är en av de 4-5 stora aktörerna i Sverige när det gäller anläggning och skötsel av bland annat grönytor. Daniel är Sverigechef för bolagets verksamhetsdel som benämns Skötsel och hela landet är hans ansvarsområde. Det innebär att ”datorn är hans kontor” och att han rör sig över Svea rike de flesta av årets dagar. Svensk Markservices skötseldivision har idag 7 distriktskontor med ungefär 35 produktionschefer och ca 150 lagbasar som alla har det direkta ansvaret gentemot kunderna.

– Det är dessa lagbasar och produktionschefer som är våra absoluta nyckelpersoner hävdar Daniel. Blir det en felrekrytering i det här segmentet så är det jobbigt, fortsätter han. Därför välkomnar vi alla former av utbildning likt den som Trädgårdsakademin tillhandahåller. Vi är i ständigt behov av nya lagbasar och det saknas utbildat folk på marknaden. Vi har visserligen väldigt låg omsättning av lagbasar per år men vi har som mål att expandera både organiskt och genom förvärv, så behovet kommer att öka drastiskt. Det är en konstant brist på kunnigt yrkesfolk i den här branschen, värst är det nog i Stockholm. Därför ser vi det som mycket viktigt att man kommer tillrätta med fler utbildningar så fort som möjligt. Själv har jag för närvarande 5 st som läser på distans hos Trädgårdskademin för att höja sin kompetens. Vi jobbar också aktivt för att se över hur vi kan erbjuda fler personer tillsvidareanställningar. Vi har idag mindre än hälften av våra anställda som tillsvidare men hade önskat att få många fler under den formen av anställning. Vi har många goda idéer om hur detta skulle kunna genomföras rent praktiskt, men har ännu inte kommit helt i mål tillsammans med facket. Det svåra ligger i att säkra vår planering samtidigt som personalen inte har fullt upp under vintrarna. Men det gäller att vara trägen och inte ge sig. Vi kommer nog att hitta en lösning så småningom.

– Hur ser du på konkurrensen från alla mindre egenföretagare som startar upp mindre skötselbolag? undrar vi.

– Vi jobbar på lite olika marknader så det finns arbete för oss båda. De mindre företagen tar ofta privatträdgårdar och mindre anläggningar medan vi har stora tunga avtal med kommuner, bostadsbolag osv. Där har de små företagen inte så lätt att få till ett avtal då det är för stora risker för deras del. Svensk Markservice kan hantera ett anbud som av någon anledning inte blev rätt men det kan vara ödesdigert för den lille entreprenören.

– Hur vill du att en bra lagbas skall vara? frågar vi, eftersom det är Trädgårdsakademins ansvar att fylla upp den kostymen.

– Han eller hon skall förstå affären och kunna leda det dagliga jobbet på ett så effektivt sätt som möjligt. Alltid kunna svara på frågan vad och varför. Veta när man ska göra rätt sak i rätt tid och till rätt kvalitet. Lagbasen är som sagt vårt ansikte utåt mot kund och är en av de viktigaste hörnstenarna i jobbet.

– Men vi behöver också få bättre utbildade beställare. SLU jobbar för att skapa ett regelverk som ska ge beställaren ett bättre underlag så man inte ställer fel krav och skapar fel förutsättningar för skötselbolagen. Många gånger är det svårt att göra en kalkyl och många kommuner t ex förstår inte alltid komplexiteten i grönyteskötsel. De försöker istället att ”styra” vår organisation. Därför är det tacksamt att SLU tagit tag i frågan och jobbar aktivt för att lösa den.

– Hur ser Svensk Markservice ägarsituation ut? undrar vi lite nyfiket.

– Vi ägs av Nalka vilket är ett bolag i IKEA-sfären. Vi blev förvärvade 2010 och det är en mycket trygg ägarform. Nalkas ledning jobbar väldigt aktivt gentemot oss. Vi har ständiga diskussioner om olika sätt att utveckla bolaget. Dom tillför värde hela vägen och det känns tryggt, svarar Daniel.

– Hur ser din egen trädgård ut? vi kunde inte låta bli att fråga …

– Jodå mitt intresse för det gröna har ökat och nog skulle min egen täppa kunna vara med i de lokalt arrangerade Trädgårdsrundorna, men den är inte speciellt unik på något sätt. Det är min fru som lägger den mesta tiden på trädgården så det är hennes förtjänst att den är bra.

– Vad gör du istället när hon rensar ogräs? -vi vet att frågan är lite konspiratorisk.

– Jag är tränare och engagerad i ungdomsidrotten, bland annat innebandy och fotboll. Jag är till och med ordförande i Sveriges kanske minsta idrottsförening, Revinge IF, säger Daniel med ett skratt.

Ja, det är ju också ett sätt att utnyttja de gröna ytorna tänker vi och tar ett kliv över flyttkartongerna när vi går nerför trappan. Där sitter två killar med full trädgårdsmundering och diskuterar växtval framför en dator. Härligt när två världar mötas.