Trädgårdsutbildningar på distans #pluggaträdgård

Hem / Alla artiklar / E-plantor underlättar för växtanvändaren att välja bra och utprovade växter!

E-plantor underlättar för växtanvändaren att välja bra och utprovade växter!

Vad är E-plantor?
E-plantor är resultatet av ett system som omfattar produktutveckling, testning och marknadsföring av växter som är utvalda för svenskt klimat. Stiftelsen Trädgårdsodlingens Elitplantstation (EPS) äger varumärket E-planta och en expertgrupp där väljer ut de växter som E-märks. I gruppen finns representanter för forskning, plantskolor samt växtanvändare i både offentlig verksamhet och inom fritidsodlingen. För att få E-status måste växterna uppfylla höga krav på art-/sortäkthet, sundhet och odlingsvärde. Produktutveckling för att hitta nya E-plantor sker kontinuerligt och växtslag där det finns något problem att lösa, t ex sortblandningar, dålig härdighet eller där det finns brister i sortimentet prioriteras.

Vem odlar E-plantor?
För att långsiktigt skapa resurser till produktutveckling av E-plantor, har landets främsta plantskolor bildat E-planta ekonomisk förening, som idag har 22 medlemmar. De är också dessa plantskolor som producerar och förser marknaden med E-plantor. E-planta ekonomisk förening administreras från kansliet i Helsingborg.

Varför välja E-plantor?
• Utvalda för svenskt klimat – mindre risk för vinterskador
• Provodlade i Sverige – ger underlag för säkra zonangivelser och korrekta växtbeskrivningar
• Svenskproducerade – kort väg från producent till konsument gör att växterna är i takt med klimatet vid plantering
• Art- och sortäkta – garanterat rätt utgångsmaterial medför att samma växt erhålls vid komplettering eller inköp från olika plantskolor
• Friska plantor – friskt utgångsmaterial ger god motståndskraft mot sjukdomar och skadegörare

E-plantor märks med ett stort E efter namnet. Då E-plantor önskas – skriv alltid ut E-beteckning i växtlistan.

Vill du veta mer om E-plantor och se sortiment – besök www.eplanta.com