Virtuell workshop Trädgårdsdesign som affärsidé

KUNDEN & MARKNADEN del 1
Reflektioner, analyser av resultat från övningen ”Intervjua två potentiella kunder”. Lärarledd muntlig sammanfattning. Föreläsning under rubriken ”Kunden & marknaden”. Presentation av workshopens andra gruppövning ”Säljargument”.
Målgrupper. Demografi. Säljargument. Marknadssegment. Konkurrenter. Samarbeten. Affärsidé. Marknadsplan.