Webbinar: Woodland – möjligheter i trädens lätta skugga

I uppväxta träds silande skugga finns ett fantastiskt läge att bygga upp en av trädgårdens vackraste miljöer – woodlandet eller trädgårdslunden. Under trädkronorna finns plats för ett frodigt buskskikt och perenner som uppskattar den vandrande skuggan. Även i den lilla trädgården kan en trädgårdslund få plats, om än i mindre skala.

I föreläsningen går vi igenom hur ett woodland kan byggas upp runt befintliga träd, men även hur ett litet woodland kan byggas upp från grunden. Vi går igenom förslag på små vackra träd och buskar med kvaliteter för hela året som utgör basen. Fokus läggs sedan på perennerna med ormbunkar, marktäckare och frodiga bladväxter som ger vacker grönska och skir blomning under lång säsong. Vi berör även lökväxter som trivs i lundmiljö.

Eva Uppsäll har en bakgrund som biolog med examen från SLU och har därefter byggt på utbildningen under flera år med inriktning mot trädgård. Idag äger och driver hon företaget Greenery Studio Arkitekt och trädgård tillsammans med syriske arkitekten Donn Dannan i Älmhult. Eva är medlem i Svenska trädgårdsdesigners sedan 2018.