Webbinar: Mästarrabatten 2013 – Vedlund – den dynamiska dungen

Vedlund – den dynamiska dungen, var namnet på Mästarrabatten 2013, ritad av Peter Gaunitz. Starkt inspirerad av östra Nordamerikas lövskogar finns i denna rabatt karaktärsväxter för området, som amerikansk strimlönn, fjärilsazalea, kanelsafsa och ljuvligt doftande blåflox. På marken ligger stockar, stubbar och grenar som lämningar efter träd som fallit. Namnet Vedlund är en lek med ord som knyter an till branschuttrycket Woodland.

Den som känner till Peter Gaunitz sätt att ta sig an trädgård blir nog inte förvånade. Naturliga biotoper och växtsystem var ett stort intresse hos Peter. Med stor entusiasm kunde han inspirera andra genom att berätta och påvisa hur naturen är bästa läraren, även i den minsta eller mest utmanande av trädgårdar. Med sina vackra naturlika ståndortsplanteringar som signum skapade Peter Gaunitz många offentliga planteringar innan sin bortgång 2012. Det som sedan blev Mästarrabatten 2013 kom att bli ett av hans sista uppdrag.

Föreläsare Matilda Hallgren är biolog och trädgårdsingenjör med inriktning design. Hon har undervisat på Trädgårdsakademin sedan 2007 och har även jobbat med designuppdrag för både privat- och företagskunder samt med plantskolearbete, skötsel och annat praktiskt inom den gröna näringen.