Webbinar: Växtskydd för hemträdgården 

Växtskydd är ett samlande begrepp för kunskapen om de sjukdomar och skadedjur som drabbar växter och vad vi kan göra för att förebygga och bekämpa olika angrepp. Trädgårdsingenjör Katarina Kihlberg berättar om hur ett bra växtskydd skapas i hemträdgården, med fokus på förebyggande åtgärder som ger tåliga och motståndskraftiga växter.

Katarina Kihlberg är trädgårdsingenjör och kommunikatör som genom sitt företag Katarinas Penna&Spade skriver och föreläser om trädgård och odling. Hon svarar bland annat på läsarnas frågor i Allers trädgård och skriver reportage för tidningarna Viola och Viola Butik.