Webbinar: Trädgårdshistoria – från renässans till barock

Renässansens trädgårdar återupptäckte det antika arvet och byggde vidare på det till vackra formträdgårdar och senare till sprudlande vattenträdgårdar. Leklusten är en del av tidens trädgårdsideal. Trädgården utvecklas sedan till barockens allt formstarkare plats med stränga linjedragningar och användandet av naturens element som arkitektur. En plats där makten uppvisas på många sätt.

Föreläsare Elisabeth Svalin Gunnarsson är kulturvetare, skribent och fotograf med särskilt intresse för trädgård, arkitektur, kyrkobyggnader och talekonst. Hon skriver böcker om kulturhistoria och trädgård.