Webbinar: Trädgårdshistoria – Från 1900 till vår tid

1800-talets slut och 1900-talets början är en tid av samhällsomvandling och i dess spår följer även trädgårdens utveckling. Hortikulturens och odlandets höjdpunkt i de stora godsens och herrgårdarnas köks- och blomsterträdgårdar ställs mot arbetarklassens behov av friskare luft, en plats att odla såväl grönsaker som kropp och själ.

Trädgården ger kraft, danar människans medvetande och gör henne till en bättre medborgare. Den framväxande medelklassens trädgårdar lägger grunden till ett allt större trädgårdsintresse hos allmänheten och ger i förlängningen också möjligheter för trädgårdsarkitekternas skrå att börja växa. Trädgård för alla och trädgård för de bemedlade. Trädgårdskunskaperna ökas genom trädgårdsföreningarnas framväxt och följer oss ända in i vår tid.

Föreläsare Elisabeth Svalin Gunnarsson är kulturvetare, skribent och fotograf med särskilt intresse för trädgård, arkitektur, kyrkobyggnader och talekonst. Hon skriver böcker om kulturhistoria och trädgård.