Webbinar: Träd med vintervärde

Intresset för vintergröna och städsegröna växter har de senaste decennierna gått från att vara mycket lågt till att verkligen bli en faktor att räkna med. I såväl privata som offentliga miljöer har onekligen acceptansen och intresset ökat. I diverse publikationer såsom böcker och branschtidningar, inslag i media samt ett nyvaket vurmande i sociala medier skvallrar om något som kan liknas vid ett mindre återtåg från detta, tidigare så utskällda och ibland till och med avskydda, växtmaterial. Frågan vi måste ställa oss är ifall städsegröna träd även kan vara med oss i framtidens städer då kraven på våra framtida stadsträd skiljer sig markant åt från hur vi såg på dem för bara 10 år sedan.

I denna föreläsning skall vi diskutera grundläggande perspektiv kring träd med särskilt vintervärde. Om deras variation men också användning med exempel på hur och var de kan användas i såväl privata trädgårdar som i offentliga grönmiljöer.

Henrik Sjöman är både forskare på SLU Alnarp och vetenskaplig intendent på Botaniska i Göteborg, två tjänster med fokus på just träd. Han är en av huvudförfattarna bakom Träd i urbana landskap, 2016 års trädgårdsbok enligt Gartnersällskapet, och en av experterna i Odla med P1.