Webbinar: Takodling, takbiotoper och grästak – möjligheter och mångfald på tak

Föreläsare: Jonatan Malmberg

I veckans webinar diskuterar vi förutsättningarna att odla på tak och bjälklag. Vilka funktionskrav behöver vi ha på de växtbäddar för tak med dess ingående substrat? Vilka möjligheter ger olika bygghöjd och substratdjup?
Vidare beskrivs de olika lager som brukar ingå i gröna tak-system, och hur dessa kan anpassas eller bytas ut beroende på takets storlek och lutning. Vi tittar också på de många möjligheterna med små gröna tak, på t.ex. garage, förråd eller miljöhus i en innergårdsmiljö.

Jonatan Malmberg är projektansvarig på Scandinavian Green Roof Institute i Malmö. Mellan 2012 – 2016 var han indendent på Augustenborgs Botaniska Takträdgård som förvaltas av institutet. Jonatan är en varm förespråkare av mer mångfald på tak och de möjligheter som finns att gynna humlor och bin. Han är miljövetare i grunden och har utöver takgrönska intresse för odling i staden, och som kolonist i Ärtholmens Sommarstad.