Webbinar: Staden som ståndort och dess växtmaterial

Föreläsare: Henrik Sjöman

I två webbinar kommer vi få en introduktion i staden som ståndort med exempel på vad staden representerar i växtmiljöer med dess unika klimat och odlingsförhållanden. Därefter kommer en presentation av lämpliga träd och buskar för stadens varierande växtmiljöer presenteras med beskrivningar kring deras unika egenskaper för att i dessa miljöer utvecklas framgångsrikt.

Webbinaren sänds inte live denna gång utan spelas in och läggs ut i Trädgårdsakademins Webbinar-bibliotek den 17 oktober. Du når webbinarinspelningarna här >>

Föreläsare Henrik Sjöman är specialist på träd och buskar och fick på Bokmässan 2016 Stockholms Gartnersällskaps prestigefulla pris ”Årets trädgårdsbok” för sina två böcker ”Träd i urbana landskap” och ”Stadsträdslexikon”. Han både forskar och undervisar på SLU Alnarp och är vetenskaplig intendent på Botaniska i Göteborg, två tjänster med fokus på just träd.