Webbinar: Soligt läge, normal jord

Det som avgör om en plantering blir frisk och livskraftig är hur väl växternas behov och krav är anpassade till växtplatsens förutsättningar. Eller med andra ord hur väl de är anpassade till ståndorten. Ståndorten är summan av alla faktorer som påverkar växterna. Det är jordart och jordstruktur, tillgång till vatten och näring, region- och mikroklimat, ljus och skugga.

I arbetet med att välja rätt växt på rätt plats är det en god hjälp att göra en ståndorts-indelning av trädgården. En trädgård kan innehålla flera ståndorter beroende på hur hus och träd skuggar, dränering runt husgrund, förflyttad jord och inköpt jord som utfyllnad. Förenklat kan man säga att det finns fem olika ståndorter som ofta återfinns i våra trädgårdar.

I dagens webbinar blir det fokus på vad som trivs i soligt läge och normal jord, näringsrik, humusrik och lucker. Finns i mestadels vindskyddade lägen inne i trädgårdar, rabatter, parker, ängsmarker och åkermark.

Inger Palmstierna och Lena Truelsen håller föreläsningen tillsammans. Lena Truelsen är fjärde generationen trädgårdsmästare och har genom åren bland annat drivit gardencenter, arbetat med projektering av utemiljöer i bostadsområden och privata trädgårdar. Inger Palmstierna är en etablerad och erfaren trädgårdsförfattare, journalist, översättare, föreläsare och fotograf. Hon har arbetat med trädgård sen hon var 12 år och är trädgårdsmästare, utbildad odlingshortonom vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.