Webbinar: Skötselplaner

Utemiljön finns där så fort vi öppnar ytterdörren. Det kan vara bostadsområden, parker, kyrkogårdar, torg i städer men även villaträdgårdar och affärsfastigheter. Som trädgårdsarkitekt ligger oftast fokus på villaträdgården, men ibland kommer större projekt i ens väg, såsom bostadsrättsföreningar och annat.

Det som finns representerat i utemiljön har tidigt tillskrivits en funktion. Redan vid ritbordet måste vi tänka in de olika funktionerna och hur de kommer fungera i verkligheten. Det finns vegetationsytor, hårdgjorda ytor/markbeläggningar, markutrustning och vattenanläggningar.

För att upprätta och behålla funktionen så måste de skötas och underhållas. I vissa fall sker förändringar, ombyggnader eller att man helt enkelt tar bort vissa detaljer till förmån för nytänkande. För att hålla koll på det som ska göras upprättas många gånger olika skötselplanerande dokument. Skötselplaner, skötselmanualer och skötselprogram är några benämningar.

I detta webbinar ska vi titta på vilka dokument som kan tas fram och vad de bör innehålla för att framtida skötsel ska fungera. Vilka olika typer av skötseldokument behövs för olika brukare?

Hans Bill är trädgårdsentreprenör och har många års erfarenhet i branschen. Förutom att driva sitt företag Siljans Träd, Gräs & Stenar föreläser han mycket inom trädgård och utemiljö.