Webbinar: Plantera mera och varierat för biologisk mångfald

Vi har över 2 miljoner trädgårdar i Sverige. Dessa är en enorm resurs som det gäller att ta tillvara på bästa sätt. Man har funnit att våra trädgårdar i många fall har större biologisk mångfald än vad som är fallet utanför dem.

Hur kan vi tänka för att bevara och öka den biologiska mångfalden? Vi tittar på växtval, både för att kunna erbjuda nektar och pollen till våra värdefulla insekter och i förlängningen till våra småfåglar men även att kunna erbjuda mat till exempelvis fjärilarnas larver samt ge möjlighet för övervintring. Med andra ord – att planera en trädgård för både människor, insekter och djur att trivas i!

Föreläsare Lena Truelsen är genuint växtintresserad. Hon är utbildad trädgårdsingenjör och är fjärde generationen trädgårdsmästare. Genom åren har hon jobbat i plantskola, drivit gardencenter, arbetat med projektering av både villaträdgårdar och utemiljöer i bostadsområden. Hon har varit projektledare i BoGrönt, där huvudsakliga uppgiften varit marknadsföring av årets återkommande kampanjer. Idag är Lena en av lärarna på Trädgårdsakademin.