Webbinar: Kyrkogårdens växtgestaltning – historia och hållbarhet

Våra kyrkogårdsmiljöer är en av de vanligaste, men ibland kanske också de mest bortglömda, parkmiljöerna vi har. I allt mer förtätade och bebyggda städer blir dessutom kyrkogårdar viktiga gröna oaser för att bevara den biologiska mångfalden – men hur kan vi skapa levande kyrkogårdar för levande människor samtidigt som kyrkogårdens historiska karaktär bevaras? Föreläsningen gör nedslag i kyrkogårdens trädgårdshistoria men ger också konkreta exempel på hur vi kan jobba med trädgårdsdesign på våra kyrkogårdar idag, både på äldre och mer moderna anläggningar.

Anton Sundin är trädgårdsmästare med stor passion för ormbunkar, jord- och hållbarhetsfrågor. Han delar tiden mellan en tjänst som trädgårdsmästare åt Svenska kyrkan i Skellefteå och sin frilansande verksamhet inom trädgårdsområdet där han bland annat skriver om trädgård, föreläser samt leder kurser och workshops. Anton är författare till boken Ormbunkar (2019) samt medförfattare till Trädgårdsboken om Jord (2016).