Webbinar: Japansk trädgård

Keiko Düring berättar om Japansk trädgård. Föredraget inleds med en kortare historik som underlag för att bättre förstå de sociala, religiösa och kulturella influenserna som påverkat uppkomsten av de fem stora trädgårdsstilarna. Vidare kommer Keiko gå igenom grunderna för dessa stilar och de grundläggande gestaltningsprinciperna, vad många svenskar upplever som typiskt japanskt, lite typiska växter som går att använda i Sverige, samt vad som lätt blir fel.

Keiko Düring har arbetat inom trädgårdsindustrin i över 10 år, dels som egenföretagare, men även som anställd. Hon är trädgårdsingenjör med en kandidatexamen i landskapsplanering från SLU i Alnarp, samt en kandidatexamen i japanska från Göteborgs Universitet.

”Min passion inom trädgårdsgestaltning är de japanska trädgårdsstilarna. Att det blev just de japanska stilarna beror mycket på min bakgrund med en japansk mamma, och den blandning av svensk och japansk kultur som jag har vuxit upp med. Det föll sig naturligt att blanda min kärlek för växter och gestaltning med min nyfikenhet för den kulturen som jag dagligen inte levde i.”