Webbinar: Växtkvalitéer

I det här webbinaret ger Lena Truelsen oss en genomgång om hur växtkvalitéer anges på ett tydligt och någorlunda enhetligt sätt enligt LRF:s kvalitetsregler för plantskoleväxter.

Hur anges växtkvaliteter i planteringsplanens växtlista?

Hur ser ett tydligt beställningsunderlag ut?

Vem är mottagaren av beställningsunderlaget; plantskolan, anläggaren eller trädgårdsägaren?

Hur bör växlistan se ut om den ska användas av en privatkund som köper sina växter från en eller flera olika växtbutiker?

LRF:s regler för plantskoleväxter har reviderats och anpassats till såväl nya produkter som till de internationella regler som utarbetats inom ENA (European Nurserystock Association). En ny version av skriften Kvalitetsregler för plantskoleväxter finns för nedladdning på LRF:s hemsida. https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-tradgard/om-lrf-tradgard/sektioner/plantskola/kvalitetsregler-for-plantskolevaxter/

Föreläsare Lena Truelsen är genuint växtintresserad. Hon blev färdig trädgårdsingenjör 1976 och är fjärde generationen trädgårdsmästare. Genom åren har hon jobbat i plantskola, drivit gardencenter, arbetat med projektering av både villaträdgårdar och utemiljöer i bostadsområden. De senaste 20 åren har hon varit projektledare i Trädgårdsringen och BoGrönt, där huvudsakliga uppgiften varit att leda arbetet med årets återkommande kampanjer; växtval och inköp.