Webbinar: I trädgårdsmästarens spår

Föreläsare: Elisabeth Svalin Gunnarsson

Gamla tiders trädgårdsmästare besatt kunskaper som håller på att glömmas bort, men deras odlingsmetoder är fulla av fiffigheter som passar utmärkt idag. Förr i tiden visste man hur man sparar och tar vara på regnvattnet i trädgården, hur man odlar på liten yta, hur man kan bli i stort sett självförsörjande på grönsaker även med en liten trädgård. Vikten av att satsa på uthålliga och inhemska växter var också självklar. Frågor som är minst lika viktiga idag för den miljömedvetne odlaren.
Med avstamp i den hortikulturella glansperiod som i Storbritannien kallas för viktoriansk tid och i Sverige motsvaras av perioden från sekelskiftet 1900 fram till första världskriget, berättas här om smarta odlingsknep för såväl små och stora trädgårdar.

Föreläsare Elisabeth Svalin Gunnarsson är kulturvetare, skribent och fotograf med särskilt intresse för trädgård, arkitektur, kyrkobyggnader, talekonst och allt brittiskt. Hon skriver böcker om kulturhistoria och trädgård. Senaste boken är Blommor! på Natur & Kulturs förlag.

Läs mer om Elisabeth Svalin Gunnarsson här »

Trädgårdsakademin