Webbinar: Hälsoträdgården

Man ser idag ett ökande intresse för naturens och trädgårdens betydelse för människors välbefinnande och hälsa. Hur kan man tänka när man vill skapa en hälsoträdgård? I denna föreläsning kommer vi få höra om forskning, teorier och evidens om hälsofrämjande utemiljöer samt presentera modeller för hur forskning kan komma in i designprocessen.

Föreläsare Anna Bengtsson är landskapsarkitekt med inriktning mot evidensbaserad och hälsofrämjande design. Hon är anställd som universitetsadjunkt vid Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU Alnarp och arbetar med flertalet kurser på temat utemiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande parallellt med forskningsarbete med fokus på evidensbaserad design och designprocesser. Anna disputerade 2015 med avhandlingen ”From experiences of the outdoors to the design of healthcare environments”.