Webbinar: Hälsoträdgården – steg för steg

Föreläsare Anna Bengtsson är landskapsarkitekt med inriktning mot evidensbaserad och hälsofrämjande design. Hon är anställd som universitetsadjunkt vid Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU Alnarp och arbetar med flertalet kurser på temat utemiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande parallellt med forskningsarbete med fokus på evidensbaserad design och designprocesser. Anna disputerade 2015 med avhandlingen ”From experiences of the outdoors to the design of healthcare environments”. I detta webbinar berättar Anna om skapandet av en hälsoträdgård och dess olika steg.