Webbinar: Hållbar trädgård 5(5): Trädgårdens hårda markmaterial

I det sista webbinaret i vår serie om hållbar trädgård ges vi en inblick i trädgårdens markmaterial; grus, sten, betong och trä. Vad bör vi tänka på utifrån produktion, transport, beständighet, påverkan på platsen och återvinning? Vi berör även lite översiktligt några andra funktioner, så som belysning – kan det vara en förorening? Vi resonerar också kring om det ok ur hållbarhetssynpunkt att anlägga pooler. Vi ställer frågan – hur ska man tänka för att planera en snygg och funktionell trädgård, med hänsyn till de hårda materialens hållbarhet?

Föreläsare Elisabeth Öhrn Lindman är diplomerad trädgårdsarkitekt och driver företaget Lustgård Trädgårdsdesign. Elisabeth Lindman är fd ordförande och en av grundarna till Sveriges Trädgårdsdesigners Förening.