Webbinar: Hållbar trädgård 2(5): Hållbara växter

I detta webbinar ges tips och råd kring hållbara växter. Vi diskuterar växters livslängd, deras krav på proviniens, vikten av rätt ståndort, E-planta, växters storlek vid leverans, med flera parametrar som påverkar hur hållbar en växt blir på en viss plats. Andra saker som tas upp är trädens betydelse för den biologiska mångfalden, hur härdighetsangivelser på vedartat material respektive perenner fungerar och hur man kan tolka dessa tillsammans med information kring olika ståndorter och mikroklimat. Tillgång till växtmaterial tas också upp till diskussion, allt relaterat till hållbarhet. Vi ställer frågan – Vilket är viktigast, att plantera ett fruktträd eller blommande perenner, så kallade fjärilsväxter, med tanke på den biologiska mångfalden?

Inger Palmstierna är en etablerad och erfaren trädgårdsförfattare, journalist, översättare, föreläsare och fotograf och sedan 1988 driver hon det egna företaget Alsike OdlingsKonsult AB. Hon har arbetat med trädgård sen hon var 12 och är trädgårdsmästare, utbildad odlingshortonom vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.