Webbinar: Framtidens buskar

Föreläsare: Henrik Sjöman

I privata såväl som i offentliga miljöer använder vi oss av en begränsad mångfald av buskar, trots att sortimentet är mycket omfattande. I denna föreläsning kommer en översikt kring användning av buskar presenteras – speciellt för offentliga miljöer – med flera exempel på vackra och användbara arter och sorter med tydlig vägledning om deras potential samt begränsningar för olika typer av växtmiljöer.

Föreläsare Henrik Sjöman är specialist på träd och buskar och fick på Bokmässan 2016 Stockholms Gartnersällskaps prestigefulla pris ”Årets trädgårdsbok” för sina två böcker ”Träd i urbana landskap” och ”Stadsträdslexikon”. Han både forskar och undervisar på SLU Alnarp och är vetenskaplig intendent på Botaniska i Göteborg, två tjänster med fokus på just träd.