Webbinar: Den blomstrande köksträdgården – potager på svenska

Med ökat intresse för självhushållning, med odling av grönsaker och bär, blomsterodling för trädgård och snitt, så kommer den blomstrande köksträdgården som en självklart inslag i tiden. Den passar lika bra på villatomten som på kolonin eller i offentliga parkanläggningar.

En potager (köksträdgård på franska) har rötterna i gamla trädgårdsideal från renässans och ännu tidigare. Korsgångar, häckar, vattenspeglar och sittplatser kan vara del av designen. Anette på Boäng berättar hur hon planerat och byggt upp sin potager och visar bilder på hur du kan odla fina grönsaker tillsammans med sommarblommor. Tyngpunkten i föredraget läggs på design och planering för att få blomning och frodighet så lång säsong som möjligt. Vi talar även om placering, anläggning och fasta strukturer. Sortval och kombinationer av blommor och grönsaker ingår förstås i bildvisningen.

Låt dig inspireras till en odling som är både god och vacker! Underbara bilder av fotograf Monika Norrby visas.

Anette Nilsson är i botten arbetsterapeut med utbildning i grön rehabilitering, självlärd trädgårdsmästare, föreläsare och nybliven författare.