Webbinar: De bortglömda buskträden

De stora buskarna är idag en av de mest bortglömda växtgrupperna. De anses oftast ohanterbara, hotande eller helt enkelt otidsenliga, men vid en närmare eftertanke så slås man av hur oerhört användbara de är – även vid modern vegetationsbyggnad. Under denna genomgång kommer vi att titta närmare på varför och inte minst hur vi kan börja använda dessa vegetationselement igen. Efter denna föreläsning kommer du aldrig att se på stora buskar på samma sätt igen, så välkommen till en riktig ögonöppnare!

Föreläsare Johan Slagstedt är landskapsingenjör och delägare i entreprenadföretaget Markkompaniet Syd AB i Eslöv där han arbetar som markprojektör. Han har de senaste tjugo åren arbetat med att rita utemiljöer i olika ”rita – bygga – sköta” – organisationer och gör handlingar både internt och externt, både i beställar- och i utförarroller. Han ägnar sig även åt undervisning på SLU Alnarp och växtutveckling inom E-planta. Johan skriver återkommande i fackpress och är delförfattare till böckerna Träd i urbana landskap och Stadsträdslexikon.