Webbinar: Besiktning träd

Slutresultatet av en utemiljöentreprenad är viktigt, vare sig du är beställare eller entreprenör. Som beställare vill du ha en bra anläggning, för en låg kostnad, som håller över tid. Som entreprenör vill du ha gjort en anläggning du kan känna dig stolt över till en hyfsad vinst. Inte sällan krockar dessa två målbilder med varandra och vissa frågeställningar kan dyka upp. Hur vet man att entreprenaden är utförd på ett korrekt sätt? Vad är branschstandard och gällande regelverk för grönyteentreprenader? Vems ansvar är det att åtgärda eventuella fel?

För att avgöra sådana frågor kan man anlita en besiktningsman. Besiktningar av utemiljöanläggningar är något som bör utföras av en oberoende besiktningsman med god kunskap om utemiljöentreprenader och entreprenadjuridik. Hur går en utemiljöbesiktning till? Vilka är de vanligaste felen? Vad bör jag tänka på som beställare och entreprenör för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt?

Birger Ekenstierna är hortonom och certifierad besiktningsman utemiljö hos WSP. Han har arbetat många år inom kommunal parkverksamhet, såväl som anläggare, trädgårdslärare och trädgårdsmästare, men är numera konsult med fokus på utemiljöbesiktningar, byggledning för grönytor och beställarstöd för grönyteförvaltare.