Webbinar: Att inventera en trädgård

Boel Nordgren är trädgårdsantikvarie, utbildad i landskapsarkitektur vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp. ”Detta, kompletterat med lite ekonomisk historia, samhällsgeografi, praktisk filosofi och agrarhistoria, är den akademiska grunden som jag står på.” I detta webbinar ska vi få höra mer om hennes arbete och hur det går till när man ska inventera en trädgård och göra en historisk dokumentation.

Boel Nordgren driver Edlas Have och har arbetat praktiskt såväl som teoretiskt med de flesta typer av anläggningar – från stora gods till små odlingslotter. Det som intresserar henne särskilt, i allt det här, är de mindre ”folkliga” trädgårdarna, husbehovsodling och dess historia, samt kvinnornas roll i trädgårdsodlingen genom tiderna.