Chatt: Trädgårdsdesign – Trädgårdens tak

I chatten om trädgårdens tak går vi igenom vilka strukturer och växtval som lämpar sig extra väl som ”tak” i trädgårdsrummet, så som breda trädkronor eller pergolor och andra byggnationer. Textila material kan också bli aktuella, som segel, eller byggda takutsprång eller små lusthus. Allt om trädgårdens tak inom olika trädgårdsstilar samt dess vikt för rumsligheten diskuteras under veckans chatt.