Öppet webbinar: Trädgårdens underhåll och skötsel 

De flesta önskar sig en lättskött trädgård. Samtidigt vill man gärna njuta av frodig grönska, äta frukt och bär från den egna trädgården och koppla av i skuggan av ett vackert och friskt träd. Ingen trädgård är helt skötselfri, men det går att planera för mesta möjliga upplevelse till minsta möjliga insats.

Detta är ett öppet webbinar, tillgängligt för alla. Du anmäler dig här »

Föreläsare Ann-Sophie Andersson är trädgårdsmästare och lärare i kursen Trädgårdens underhåll & skötsel. Till vardags har hon ansvar för skötseln av grönytorna vid Stenfastigheters bostadsgård i Haverdal och ett antal privata trädgårdar. Ann-Sophie arbetar också som trädgårdslärare på uppdrag av Akademi Båstad och för andra uppdragsgivare inom trädgårdsbranschen.