Öppet webbinar – I trädgårdsmästarens spår

Gamla tiders trädgårdsmästare besatt kunskaper som blir allt mer betydelsefulla i vår föränderliga värld. Deras odlingsmetoder och tänkande runt klimatet och sätt att samarbeta med det och med naturen är ofta fiffiga och passar oss utmärkt idag. Förr i tiden kunde man konsten att spara och ta vara på regnvattnet i trädgården, att odla på liten yta, att vara självförsörjande, även i en liten trädgård. Vikten av att satsa på uthålliga och inhemska växter var också självklar och att återanvända allt som gick i trädgården. Dessa saker är minst lika viktiga idag för den miljömedvetne odlaren.

Detta är ett öppet webbinar, tillgängligt för alla. Du anmäler dig här »

Observera att det finns begränsade platser för att vara med på webbinaret. De första 100 st som loggar in när det är dags kan delta live. Alla som anmäler sig får en länk skickad till sin e-post så att man ändå kan titta efteråt.

Med avstamp i 1800-talets hortikulturella glansperiod berättas här om smarta odlingsknep för såväl små och stora trädgårdar. Och därtill en skräckhistoria om dåtidens gifter – allt var inte alltid bra!

Föreläsare Elisabeth Svalin Gunnarsson är författare och fotograf och i hennes utgivning finns I trädgårdsmästarens spår – Dahlior – Blommor! – I min trädgård vill jag vara Karin, med mera.