Webbinar: Lökar och knölar

Föreläsare: Helena Rosenlöf Egge

Veckans föreläsning handlar om användningen av lökar och knölar, hur man kan tänka kring placering, gruppering, blomningstider, höjder m.m. Användningen kopplas även till olika sammanhang, ståndorter och karaktärer, perenner och andra växter som fungerar bra att kombinera med olika sorters lökar och knölar. Det blir en genomgång av arter och namnsorter som Helena Rosenlöf Egge tycker är extra odlingsvärda.

Helena Rosenlöf-Egge har under många år byggt upp en stor kunskapsbank inom svensk trädgårdsdesign och ritat många olika typer av trädgårdar och utemiljöer, stora som små. Helena är utbildad landskapsingenjör vid SLU i Alnarp och verksam som trädgårdsdesigner sedan 2005 och har arbetat inom trädgårdsbranschen sedan 1998, bland annat som trädgårdsmästare. Tidigare utbildningar i konsthistoria, estetik och landskapsarkitekturens historia har lett till ett särskilt intresse för tidstypiska trädgårdar och olika stilideal genom tiderna, vilket ofta kommer till användning i formgivningen av gröna miljöer. Med åren har kunskapen vuxit sig större och erfarenheten blivit bred. Många olika typer av uppdrag, kunder och projekt har passerat Helenas händer.