Chatt: Växtkännedom – Växtförslag till en trädgård som håller året runt

Att tänka på årstidskopplingen i trädgården är avgörande för att skapa vackra och inbjudande gröna rum som blir spännande att vara i året runt. Även under den bistra vårvintern när det mesta står stilla – vad kan blomma eller på annat sätt förgylla trädgården då? Likaså kan senhösten behöva lite extra fokus. Vintergrönt pratas det mycket om, men vilka andra växter kan ge spännande vintersiluetter som inte nödvändigtvis är gröna? Under veckans chatt skapar vi växtförslag för en trädgård som ska vara attraktiv under årets alla månader. Vi fokuserar på allt från detaljerad blomning till bladens form och textur, grenars och stammars färger eller andra kvalitéer, samt övergripande siluetter och habitus som skapar grundform och struktur.