Chatt: Växtkännedom – Piet Oudolfs prärieväxter

Den holländske plantskolisten, trädgårdsdesignern och författaren Piet Oudolf grundade under 1980-talet den ”nya vågen” inom växtkomposition, inspirerat av ängsliknande prärielandskap där höga gräs och örter dominerar vegetationen. Oudolf skapar stora växtytor, ofta i parklandskap, där formklippta häckar kan stå för kontrast och arkitektur men det är framför allt de böljande gräsen och perennerna i stora sjok som får spela huvudrollen.

Oudolf menar att färg spelar en underordnad roll och att det istället är form och struktur som är det viktiga för helhetsintrycket av en lyckad plantering. Han tycker att växternas färger alltid ska komma i andra hand och har då mest en funktion som stämningsskapare. Primärt är istället växternas form, som gärna bör skapa bestående vinterståndare och god struktur till trädgården året runt. Växterna ska gärna ”dö snyggt”, menar Oudolf.

Vad var bakgrunden till att denna nya stil av växtkomposition utvecklades just i Nederländerna? Hur gör man för att bygga upp en riktigt fin prärieträdgård, inspirerad av Oudolf? Vilka växter är lämpliga och i vilka kombinationer? Vilka skötselinsatser krävs? Hur ska man tänka kring jord och gödsling? Om allt detta pratar vi om under veckans inspirerande chatt.