Chatt: Växtkännedom – Om slänter och lämpligt växtval till en sluttande trädgård

Skarpa sluttningar kan vara en riktig utmaning i trädgården. Under denna chatt pratar vi om vilka växter som trivs i slänter och hur vi kan utforma och plantera för att skapa så attraktiva sluttande trädgårdar som möjligt. Vilka växer kan användas till vilka lutningar? Vi diskuterar lämpliga arter, sorter och allmänna tips och tricks för att lyckas med släntens växter.