Chatt: Växtkännedom – Om slänter och lämpligt växtval till en sluttande trädgård

Skarpa sluttningar och rörliga jordmassor kan vara en riktig utmaning i trädgården. Under denna chatt pratar vi om vilka växter som klarar sig bra i slänter och hur vi kan utforma och plantera för att skapa så attraktiva sluttande trädgårdar som möjligt. Vilka växer kan användas till vilka lutningar? Vilka material kan ingå som stöd? Vi diskuterar lämpliga arter, sorter och allmänna tips och tricks för att lyckas med släntens växter.