Chatt: Växtkännedom – Barrväxter

Intresset för vintergröna växter, inklusive barrväxter, har de senaste decennierna gått från att vara mycket lågt till att verkligen bli en faktor att räkna med. I såväl privata som offentliga miljöer har acceptansen och intresset ökat. I veckans chatt tar vi en djupdykning bland barrväxterna och rör oss bortom de uttjatade tujorna, för att upptäcka vad denna varierande växtgrupp verkligen kan bidra med. Allt med fokus på färg, form, textur och andra avgörande designfaktorer som tema, stil och uttryck. Varje växt har sin plats där den kan komma till sin rätt. Under chattens gång kopplar vi ihop enskilda barrväxter med dess övergripande sammanhang, så att de kan förgylla växtplatsen på bästa sätt.