Chatt: Trädgårdsdesign – Stiljämförelse Medeltid och Moderna odlingsträdgården: grundform, växt- och materialval

Historiska trädgårdsstilar och epoker har alla haft sina unika karaktäristika, men vissa påminner också mycket om varandra. Vilka likheter finns egentligen mellan medeltidens symmetriska odlingsrutor och moderna odlingsträdgårdens pallkragar? Vi tar avstamp i det som brukar benämnas som den äldsta trädgårdsstilen, för att slutligen hamna i den allra modernaste odlingsträdgården.