Chatt: Trädgårdsdesign – Kundmöte och kommunikation

Själva ritandet eller det kreativa planerandet är en härlig del av designprocessen, men en betydande del av arbetet är också att klara av kundmöten och kommunikation med olika typer av kunder, även de mer utmanande varianterna. Denna chatt kommer att fokusera på den kommunikativa delen av designprocessen, både före, under och efter den slutliga presentationen av designförslaget, och vad som kan vara bra att tänka på under de olika faserna för att på bästa sätt skapa designs som möter både kundens behov och dina intressen som trädgårdsarkitekt.