Chatt: Ritteknik – Trädgårdens grundform i frimärksskisser

I början av designprocessen kan det vara användbart att snabbt få fram en stark grundform för trädgården genom att skissa ett antal mini-bilder av trädgårdens form och uttryck, så kallade frimärksskisser. Veckans chatt handlar om hur man gör dessa skisser. Metod, materiel och tankesätt diskuteras.