Chatt: Ritteknik – Idéskiss och kollage

I ett designförslags första skede kan det vara bra att starta processen med en enkel skiss och att sätta ihop ett kollage med inspirationsbilder som sammanfattar den röda tråden i förslaget. Hur gör man det här enklast och bäst? Vi går igenom både digitala och analoga tekniker för kollage samt olika sätt att skissa fram de första idéerna.