Chatt: Ritteknik – Elevation och sektion

Veckans chatt som handlar om ritteknik ägnar vi åt elevation- och sektionsritningar, de kompletterande vyer som visar hur en trädgård eller plantering ser ut från sidan. De kan illustreras i färg eller svartvitt och mer eller mindre illustrativt. Vi tittar på bildexempel tillsammans och diskuterar för- och nackdelar med olika uttryck.