Chatt: Ritteknik – Att illustrera växters unika karaktärer

När man ritar en någorlunda detaljerad illustrationsplan, elevation eller perspektiv så kan det vara trevligt att få till växternas typiska karaktärer, vilket brukar vara mycket uppskattat och även ett säljande säkert kort för att övertyga kunden om att du har kommit fram till en riktigt bra design. Att på ett enkelt men snyggt sätt kunna illustrera bambuns blad eller solhattens typiska blomform kan verkligen göra hela skillnaden för känslan av kvalitet när du presenterar dina ritningar för kunden. Vi diskuterar hur växternas karaktär bäst kan förmedlas utan att det blir för smått och plottrigt och vi tittar på exempelbilder för inspiration.