Chatt: Naturträdgården

Var går gränsen mellan natur och en naturinspirerad trädgård? Vilka växter kan användas till en vildvuxen trädgård och hur ska vi tänka när det gäller växter som gärna frösår sig generöst? De skapar kanske det naturliga uttryck vi är ute efter, men hur får man strukturen och formen på plats mitt i allt det vilda?

Under chattens gång diskuterar vi både strukturväxter samt växter med lite vildare karaktär, hur de kan användas och var gränsen går när det gäller allt för spridningsbenägna eller invasiva arter. Hur utformar vi växtlistan och ritningen, om trädgården ska tillåtas att dynamiskt ändras med tiden och lite grann leva sitt eget liv? Hur kan vi tänka kring skötselplanen, för att stötta idéns hållbarhet över tid?

När övergår egentligen den naturinspirerade, vilda trädgården till att bli skräpig eller allt för ogräsartad? Vi kollar på bilder för att inspireras och kanske stundtals förfasas. Vi diskuterar också hårda material och konstruktioner som kan matcha växterna i naturträdgården, för både form, struktur och prydnad.