Chatt: Entreprenör – Kundens budget

Veckans chatt handlar om hur vi som trädgårdsarkitekter kan förhålla oss till kundens budget i relation till växt- och materialval. Oftast har vi en ekonomisk ram att förhålla oss till när vi ritar trädgårdar. Budgeten påverkar förstås växt- och materialval och i sin tur trädgårdens form och uttryck. Hur vi bäst kan hantera det här, exempelvis hur vi kan bibehålla en känsla av kvalitet med ett billigare material, tas upp under chattens gång.