Chatt: Entreprenör – Kundens budget och materialval

Oftast har vi en ekonomisk ram att förhålla oss till när vi ritar trädgårdar. Budgeten påverkar förstås materialval och i sin tur trädgårdens form och uttryck. Hur vi bäst kan hantera det här, exempelvis hur vi kan bibehålla en känsla av kvalitet med ett billigare material, tas upp på veckans chatt.