Chatt: Barockträdgården – en föråldrad stil eller gångbar än idag?

Ibland vill kunder ha något speciellt i designväg. Kanske finns ett historiskt intresse inom trädgårdskonst. Andra gånger kan en äldre eller unikt utformad byggnad eller andra byggda strukturer skapa förutsättningar för dig som designer att jobba utanför gängse ramar.

Vi träffas på chatten för att inspireras av bilder och ritningar från förr och nu. Vi diskuterar hur vi kan skapa lite av den storslagna barocken i en alldeles vanlig villaträdgård. Hur kan vi få till de långa siktlinjerna och axlarna som uttrycks så tydligt i barockanläggningarna från 1600-talet? Vi pratar om grundform, växtval och materialval, samt smarta designknep för att skapa illusioner av längre siktlinjer eller utblickar. Den mystiska, täta boskén eller den öppna, snirkliga parterren? Inom barockstilen finns mycket att inspireras av, även för den moderna trädgården.